torsdag den 7. december 2006

Antropolgi brugt til tortur

Jeg faldt lige over et indlæg på en blog for studerende og ansatte ved Macquarie University (formentlig i USA).
http://www.culturematters.wordpress.com/
Her havde Jovan set en artikel om, at militæret og CIA havde brugt antropologisk viden til at raffinere deres tortur- og udspørgemetoder med.
Sagen havde oprørt den amerikanske sammenslutning af antropologer AAA, der fuldt og helt tog afstand fra at bruge antroplogisk viden i militært øjemed.
Sagen viser, hvor svært det er at styre, hvad den viden vi genererer bliver brugt til. Og sådan har det vel været i hele antropologiens historie lige siden antropologer blev brugt til at undersøge "de indfødte" for at koloniherrerne bedre kunne herske over og udnytte dem.
Mette

tirsdag den 5. december 2006

Skulle det være antropologi

Næsten midnat. Uh, uh. Op i morgen tidlig og igang med endnu en dag, hvor jeg skal arbejde med kommunikationi Region Midtjylland.
Kommunikation - hvad er nu det? Tja, konkret for mig handler det lige nu om at lave en hjemmeside for regionen. Men det handler også om at holde en samtale igang med rigtig mange mennesker om det arbejde, regionen udfører, med det formål for øje, at vi alle har en fornemmelse af, at arbejde i nogenlunde samme retning. Og hvis vi er uenige om retningen, at vi så fortsætter samtalen om uenigheden fremfor at surmule i hver vores krog eller bare gå i hver sin retning, uden at vi i øvrigt gider fortælle hinanden om det.
I sådan en stor organisation bliver der taget en masse beslutninger, og jeg ser det så som min opgave ikke kun at fortælle om beslutningerne, når de er taget, men allerhelst fortælle om dem, mens der stadig er rum til samtalen.
Jeg er kun en måned gammel i jobbet, mens min MSA efterhånden har halvandet år på bagen og higer efter at blive brugt. Så derfor kan jeg godt spørge mig selv ind i mellem - hvad i hhh har mit kommunikationsarbejde med sundhedsantropologi at beskaffe.
Nogle gange er svaret et lille - ikke noget lige nu. Andre gange synes jeg, at jeg ser lyset: Jo, da. Antropologien er der hele tiden. For er grundantagelsen i antropologien ikke, at mennesker altid har en grund til at gøre, som de gør. Og det interessante er at finde ud af, hvordan bier tænker - og handler, og det er jo netop det, jeg har mulighed for, hvis jeg holder samtalen igang.
Men særlig hardcore antropolgoisk er det jo ikke. Det kan jeg godt se. Så derfor er svaret også det lille - "ikke noget" med den håbefulde efterklang: "lige nu".